ผู้นํานวัตกรรมด้านไม้สังเคราะห์ รวมทั้งการ ออกแบบผลิตภัณฑ์พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษา

Eva-Last® เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจทั่วโลกโดยที่ผลิตภัณฑ์และการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของพลาสติก

และเส้นใยไม้ไผ่ Infinity™ & Eva- tech™ , Eva-Last® มีประสิทธิภาพเหนือชั้นเฉพาะ รวมถึงคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับไม้สังเคราะห์และการ สนับสนุนที่ดีของ Eva-Last® สามารถพบเห็นได้ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 35 ประเทศ ในทุกวันนี้ Eva-Last® ถือว่าเป็นโครงการที่ได้ร่วมการก่อสร้างสําคัญที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้โดยที่การต่อสร้างนั้นตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดอย่างที่มนุษย์ทราบกันดี

Eva-Last® นวัตกรรมพื้นไม้สังเคราะห์

สําหรับวิดิโอจาก Eva-Last® ได้นําเสนอ นวัตกรรม คอมโพสิตที่ใช้พลาสติกและเส้นใยไม้ใผ่เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผลต่อโลกอย่างไร โปรไฟล์ของ Eva- Last® รวบรวมวัสดุพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้คงทนต่อสภาพอากาศ ยากต่อการเกิดรอยเปื้อนและยังต้านทานในการซีดจางของเฉดสีที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้แล้วพื้นไม้ระเบียงของ Eva-Last® ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในทวีปแอฟริกาเท่านั้น อีกทั้งยังมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจอีกด้วย

Eva-Last® เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและน่าเชื่อถือเนื่องจากได้ทําการจัดจําหน่ายไม้สังเคราะห์ ที่ถูกอัดรูปขึ้นเป็นพิเศษและมีระบบสนับสนุนการก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  ระบบของ Eva-Last® ได้ถูกแพร่กระจายไปยัง 31 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นส่วนสําคัญสําหรับธุรกิจการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถือว่าเป็นที่รู้จักจนถึงทุกวันนี้

ความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับระดับโลก 

อย่างที่รู้กันว่า Eva-Last® มีความทนทานต่อการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าไม้ธรรมชาติและไม่จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายบํารุงรักษาสภาพหรืออื่นๆ ใดให้ต้องยุ่งยาก

คุณสามารถประหยัดเวลา พลังงานและค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากไม่ต้องมีการเคลือบน้ํามัน ขัด เงา ขัดด้วยกระดาษทรายหรือแม้กระทั่งประทับตราผลิตภัณฑ์

ของ Eva-Last® คุณสามารถไว้วางใจได้เลยว่า Eva-Last® สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าและคัดสรรคุณภาพที่ดีให้กับบ้านและชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอน

การสร้างสรรค์

งานพื้นไม้สังเคราะห์ที่ยังคงได้รับการยอมรับอยู่เสมอ

แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน

มีการดูแลรวมถึงการป้องกันความร้อนจากกระแสไฟฟ้า รังสีต่างๆ

โดยวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Eva-Last® ได้รับการันตีในด้านการจัดสรรวัสดุ สร้างสรรค์ ทันสมัยที่มาพร้อมกับความต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

ได้ในระดับสูงเเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นรวมถึงพื้นผิวของไม้แบบดั้งเดิม

การดูแลเอาใจใส่

การบํารุงรักษาเล็กน้อยแต่ความสบายใจยาวนาน

ไม่จําเป็นต้องขัดด้วยกระดาษทราย และน้ํามัน เคลือบเงาใดๆ 

วัสดุของ Eva-Last® แทบไม่ต้องบํารุงรักษาสภาพอะไรเลยแต่สําหรับ

การดูแลรักษาให้อยู่คงสภาพเหมือนใหม่เสมอก็สามารถทําได้โดยการใช้

ท่อฉีด น้ําล้างทําความสะอาดบ้างเป็นครั้งคราว

ความปลอดภัย

พื้นผิวที่เป็นมิตรแม้ไม่ได้สวมรองเท้า

คุณสามารถเริ่มทดสอบประสิทธิภาพได้ด้วยการเดินสํารวจ แผ่นพื้นไม้

คอมโพสิตของ Eva-Last® เป็นวัสดุที่ปลอดภัยสําหรับครอบครัวเนื่องจากเป็นแผ่นไม้ที่ป้องกันการลื่นอีกทั้งวัสดุทุกชิ้นถูกผลิตขึ้นมาให้เป็นวัสดุป้องกันจุลินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้เลยว่าพื้นผิวนั้นมีความสะอาด

ถูกสุขลักษณะ

รับประกัันความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นศูนย์กลางของความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ของ Eva-Last® ได้ทําการผสมผสานระหว่างเส้นใยไม้ใผ่

และพลาสติกรีไซเคิลเพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ที่สําคัญยังปราศจากสารเคมีและสารกันบูด

ที่ใช้ในการรักษาไม้ธรรมชาติ

INSPIRATION

แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจทั่วโลก

คลังรูปภาพ

คลังรูปภาพ

ชมการรวบรวมภาพถ่ายรวมถึงการบรรยายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์พื้นไม้รูปแบบใหม่ที่

ให้ความสําคัญกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

 ซื้อได้ที่ไหน

 ซื้อได้ที่ไหน

สร้างภาพสีให้กับงานไม้

สนุกเพลิดเพลินไปกับเฉดสีและลวดลายที่หลากหลาย

พื่อเลือกสรรผลงานที่ถูกใจคุณมากที่สุด

วิดีโอของ EVA LAST

วิดีโอของ EVA LAST

รับชมวิดิโอนําเสนอคุณประโยชน์ต่างๆ ของ Eva-Last®

สู่ชีวิตคุณได้จากวิดิโอที่เราได้ทําการคัดสรรมา