ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนการใช้งาน

จากกระบวนการผลิตไปจนถึงการติดตั้งเป็นที่ไว้วางใจได้เลยว่าคุณได้เลือกไม้สังเคราะห์ที่มีคุณภาพดีอย่างแท้จริงให้กับการสร้างพื้นที่ภายนอกอาคาร

สำหรับโครงการต่อไปของคุณ ไม้ระเบียงของ Eva-Last® ประกอบไปด้วยวัสดุรีไซเคิลและวัสดุธรรมชาติยั่งยืนที่ไร้สารเคมีทีก่อให้เกิดอันตรายใดๆ

อีกทั้ง Eva-Last® ยังให้ความสําคัญกับกระบวนการการผลิตเป็นอย่างมากซึ่งทําให้เรื่องการบํารุงดูแลรักษาผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายและยังเป็น

การอนุรักษ์ทรัพยากรไม้ธรรมชาติของโลกอีกด้วย

Eva-Last® นวัตกรรมพื้นไม้สังเคราะห์

สําหรับวิดิโอจาก Eva-Last® ได้นําเสนอ นวัตกรรม คอมโพสิตที่ใช้พลาสติกและเส้นใยไม้ใผ่เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผลต่อโลกอย่างไร โปรไฟล์ของ Eva- Last® รวบรวมวัสดุพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้คงทนต่อสภาพอากาศ ยากต่อการเกิดรอยเปื้อนและยังต้านทานในการซีดจางของเฉดสีที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้แล้วพื้นไม้ระเบียงของ Eva-Last® ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในทวีปแอฟริกาเท่านั้น อีกทั้งยังมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจอีกด้วย

Eva-Last® เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจทั่วโลกเพราะผลผลิตและการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ที่มีส่วนประกอบของพลาสติกและไม้ใผ่เข้าด้วยกัน

พวกเรารักต้นไม้

ไม่ใช่ต้นไม้เพียงแค่ต้นเดียวที่เรานํามาผลิตแผ่นไม้สังเคราะห์ของ Eva-Last®

สินค้ารีไซเคิลที่มีความคงทนถาวร

ผลิตภัณฑ์ของ Eva-Last® ผลิตมาจากใยไม้ไผ่ 60% และพลาสติกรีไซเคิลอีก 40% ซึ่งทําการย่อยสลายได้ด้วยการฝังกลบ

ไร้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตราย

ผลิตภัณฑ์ของ Eva-Last® ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นพิษรวมถึงสารกันบูดที่ใช้ไว้ในการรักษาไม้จริงตามธรรมชาติ

ใส่ใจในขั้นตอนการผลิต

ในโรงงานของเราไม่มีวัสดุใดที่ไร้คุณประโยชน์เนื่องจากเรานําทุกๆ วัสดุที่เหลือใช้ในการผลิตกลับมารีไซเคิลเพื่อผลิตสินค้าใหม่ได้

 

อุตสาหกรรม & สิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ

Eva-Last® เป็นแบรนด์ไม้พื้นที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ถูกจัดให้เป็นแนวหน้าของอุตสากรรมอาคารสีเขียว

รวมทั้งบริษัทของเราได้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อผลผลิตและให้บริการสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ลูกค้าอยู่เรื่อยมา

FSC

Forest Stewardship Council (FSC)
ทางเราได้รับ FSC certification ที่แสดงการเครื่องหมายรับรองทางป่าไม้สากลที่เชื่อถือได้ในเรื่องของงานไม้

และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตให้คุณประโยชน์แก่สิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ

Climate Change Leadership Awards

ได้รับรางวัลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเรามีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อ

สภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งได้ร่วมทําการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศอีกด้วย

Green Building Council

ในฐานะความภาคภูมิใจของสมาชิกอาคารสีเขียวของแอฟริกาใต้ ผลิตภัณฑ์ที่เราได้ทําการออกแบบมานั้น

เราได้ทําการริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนามาโดยตลอดในขณะเดียวกันยังมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

เพื่อให้เป็นคุณประโยชน์ที่ดีแก่ผู้คนและชุมชน

ISO

การรับรองมาตรฐาน ISO 900 ของเรา รับประกันได้เลยว่าผู้บริโภคจะได้รับ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี
ที่สุดอย่างแน่นอน เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เรานําเสนอมานั้นได้รับ การสร้างสรรค์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ

ต้องการค้นหาเพิ่มเติมไหม?

เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีรวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Eva-Last® ได้รับคําแนะนําและการสนับสนุนจาก

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

Eva-Last® ได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่คุ้มค่ากับการค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการใช้งาน

วิดีโอของ EVA LAST

รับชมวิดิโอนําเสนอคุณประโยชน์ต่างๆ ของ Eva-Last®

สู่ชีวิตคุณได้จากวิดิโอที่เราได้ทําการคัดสรรมา