งานไม้สังเคราะห์คอมโพสิตมีอายุการใช้งานยาวนานและให้คุณประโยชน์ที่เหนือกว่าไม้อื่นๆ

งานพื้นระเบียงคอมโพสิตของ Eva-Last® แทบไม่จําเป็นต้องดูแลรักษาเลยเมื่อเทียบกับงานไม้อื่นๆ ดังนั้นถ้าคุณต้องการให้งานพื้นของ Eva-Last®

ดูดีเหมือนแรกติดตั้ง คุณก็สามารถทําได้โดยการใช้ท่อสายยางฉีดพร้อมกับล้างด้วยสบู่เป็นบางครั้งคราวไม่จําเป็นเป็นต้องขัดกระดาษทรายหรือ

เคลือบน้ํามันเงาใดๆ อย่างไรก็ตามงานพื้นระเบียงก็ควรได้รับการดูแลทําความสะอาดหลังจากการติดตั้งมาแล้วทุกๆ 1-2 ปี

Eva-Last® นวัตกรรมพื้นไม้สังเคราะห์

สําหรับวิดิโอจาก Eva-Last® ได้นําเสนอ นวัตกรรม คอมโพสิตที่ใช้พลาสติกและเส้นใยไม้ใผ่เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีผลต่อโลกอย่างไร โปรไฟล์ของ Eva- Last® รวบรวมวัสดุพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้คงทนต่อสภาพอากาศ ยากต่อการเกิดรอยเปื้อนและยังต้านทานในการซีดจางของเฉดสีที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้แล้วพื้นไม้ระเบียงของ Eva-Last® ไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในทวีปแอฟริกาเท่านั้น อีกทั้งยังมีเสน่ห์น่าดึงดูดใจอีกด้วย

คุณประโยชน์ทั่วไปของงานไม้สังเคราะห์แบบคอมโพสิตที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่างานไม้ทั่วไป

บํารุงรักษาง่าย ลดความยุ่งยาก

ในการดูแลทำความสะอาด

ทนทานต่อรังสียูวีได้ดีเพื่อลด

การซีดจางของเฉดสี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม

ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ทนต่อความชื้นได้ทุก

สภาพอากาศ

พื้นไม่ลื่นและปลอดภัยสําหรับ

ทุกคนในครอบครัว

ได้รับคําแนะนําและความรู้จาก

ผู้เชี่ยวชาญ

หลากหลายเฉดสีและลวดลาย

การสร้างสรรค์

งานพื้นไม้สังเคราะห์ที่ยังคงได้รับการยอมรับอยู่เสมอ

แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน

มีการดูแลรวมถึงการป้องกันความร้อนจากกระแสไฟฟ้า รังสีต่างๆ

โดยวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Eva-Last® ได้รับการันตีในด้านการจัดสรรวัสดุ สร้างสรรค์ ทันสมัยที่มาพร้อมกับความต้านทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ

ได้ในระดับสูงเเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นรวมถึงพื้นผิวของไม้แบบดั้งเดิม

ความปลอดภัย

พื้นผิวที่เป็นมิตรแม้ไม่ได้สวมรองเท้า

คุณสามารถเริ่มทดสอบประสิทธิภาพได้ด้วยการเดินสํารวจ แผ่นพื้นไม้

คอมโพสิตของ Eva-Last® เป็นวัสดุที่ปลอดภัยสําหรับครอบครัวเนื่องจากเป็นแผ่นไม้ที่ป้องกันการลื่นอีกทั้งวัสดุทุกชิ้นถูกผลิตขึ้นมาให้เป็นวัสดุป้องกันจุลินทรีย์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้เลยว่าพื้นผิวนั้นมีความสะอาด

ถูกสุขลักษณะ

การดูแลเอาใจใส่

การบํารุงรักษาเล็กน้อยแต่ความสบายใจยาวนาน

ไม่จําเป็นต้องขัดด้วยกระดาษทราย และน้ํามัน เคลือบเงาใดๆ 

วัสดุของ Eva-Last® แทบไม่ต้องบํารุงรักษาสภาพอะไรเลยแต่สําหรับ

การดูแลรักษาให้อยู่คงสภาพเหมือนใหม่เสมอก็สามารถทําได้โดยการใช้

ท่อฉีด น้ําล้างทําความสะอาดบ้างเป็นครั้งคราว

รับประกัันความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นศูนย์กลางของความยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ของ Eva-Last® ได้ทําการผสมผสานระหว่างเส้นใยไม้ใผ่

และพลาสติกรีไซเคิลเพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งยังเป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ที่สําคัญยังปราศจากสารเคมีและสารกันบูด

ที่ใช้ในการรักษาไม้ธรรมชาติ

สนุกเพลิดเพลินไปกับเฉดสีและลวดลายที่หลากหลาย

พื่อเลือกสรรผลงานที่ถูกใจคุณมากที่สุด

วิดีโอของ EVA LAST

รับชมวิดิโอนําเสนอคุณประโยชน์ต่างๆ ของ Eva-Last®

สู่ชีวิตคุณได้จากวิดิโอที่เราได้ทําการคัดสรรมา

INSPIRATION

แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจทั่วโลก

คลังรูปภาพ

สร้างภาพสีให้กับงานไม้

วิดีโอของ EVA LAST

ชมการรวบรวมภาพถ่ายรวมถึงการบรรยายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์พื้นไม้รูปแบบใหม่ที่

ให้ความสําคัญกับไลฟ์สไตล์ของคุณ