top of page

Eva-Last® เป็นไม้ระเบียงคอมโพสิตที่มีเอกลักษณ์พร้อมระบบการติดตั้งพิเศษ

ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญของ Eva-Last® เป็นพื้นที่พิเศษสําหรับสถาปนิก ผู้รับเหมาและผู้แทนจําหน่ายโดยเป็นตัวกลางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

สามารถขอตัวอย่างผลิตภัณฑ์และคู่มือการฝึกอบรมเฉพาะทางได้เลยทําให้ง่ายต่อการแนะนําผลิตภัณฑ์ของ Eva-Last® และสามารถเป็นตัวช่วย

ในการสร้างรายได้ของธุรกิจ ต่างๆ จนนําไปสู่ความเป็นมืออาชีพทางอุตสาหกรรมในทวีปแอฟริกา 

สถาปนิก

ศูนย์สถาปนิกของเราสามารถช่วยคุณสร้างสรรค์

และออกแบบผลงานได้อย่างง่ายดาย

ผู้รับเหมา

พื้นที่พิเศษสําหรับผู้รับเหมาในการเข้ากลุ่มเป้าหมาย

ในตลาด อีกทั้งยังสามารถขอตัวอย่างงานและ

หนังสืออบรบได้

ผู้แทนจำหน่าย

คุณสามารถรับรายการราคาสินค้าและอื่นๆ จากทางบริษัทอีกมากมายในการเป็นผู้แทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Eva Last

INSPIRATION

แบรนด์ที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจทั่วโลก

คลังรูปภาพ

ชมการรวบรวมภาพถ่ายรวมถึงการบรรยายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์พื้นไม้รูปแบบใหม่ที่

ให้ความสําคัญกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

สร้างภาพสีให้กับงานไม้

สนุกเพลิดเพลินไปกับเฉดสีและลวดลายที่หลากหลาย

พื่อเลือกสรรผลงานที่ถูกใจคุณมากที่สุด

วิดีโอของ EVA LAST

รับชมวิดิโอนําเสนอคุณประโยชน์ต่างๆ ของ Eva-Last®

สู่ชีวิตคุณได้จากวิดิโอที่เราได้ทําการคัดสรรมา

bottom of page